Продължава кампанията ни „РециКНИГИрай“

Виждате ли тези красиви творения? 🤩 Това е една от възможностите за вдъхване на втори живот на ваши стари книги и списания! Продължава кампанията ни „РециКНИГИрай“, в която всички дарени от вас, нуждаещи се от малка „поправка“ книги, ще бъдат реставрирани, а онези, които са много повредени, ще станат обект на приложно изкуство!

Всички книги в добро състояние, както и реставрираните, ще бъдат продавани с цел набиране на средства за различни културни събития! ❤

Присъединете се към тази възРАЖДАща идея!