Мисии

Създаване и утвърждаване на първото село на книгата в България

Вдъхване на нов живот на стари книги

Вдъхване на нов живот на затворени образователни и културни средища

Популяризиране
на природни и културно-исторически забележителности

  • Създаване на култура към старите книги, възможности за тяхното приложение и повторно използване;
  • Подкрепа на хора в неравностойно положение;
  • Повишаване екологичното съзнание на подрастващите;
  • Подкрепа на млади таланти и даване гласност на добрите дела, включително и в сферата на опазването на околната среда.

ЗАЩО ГО ПРАВИМ?

  • ПОВИШАВАНЕ ИМИДЖА НА БЪЛГАРИЯ И В ЧАСТНОСТ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
  • НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
  • ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИЧЕСКИ, ОБРАЗОВАТЕЛЕН И СОЦИАЛЕН АСПЕКТ
  • ПОВИШАВАНЕ ТУРИСТОПОТОКА КЪМ ВРАЧАНСКИ РЕГИОН