Мисии

Създаване и утвърждаване на първото село на книгата в България

Вдъхване на нов живот на стари книги

Вдъхване на нов живот на затворени образователни и културни средища

Популяризиране
на природни и културно-исторически забележителности

ЗАЩО ГО ПРАВИМ?

  • ПОВИШАВАНЕ ИМИДЖА НА БЪЛГАРИЯ И В ЧАСТНОСТ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
  • НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
  • ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИЧЕСКИ, ОБРАЗОВАТЕЛЕН И СОЦИАЛЕН АСПЕКТ
  • ПОВИШАВАНЕ ТУРИСТОПОТОКА КЪМ ВРАЧАНСКИ РЕГИОН