Контакти

e-mail:  knigini.bulgaria@gmail.com

0884 288814 – Първолета Николова

0897 905600 – Мария Дончева

0878 874097 – Зорница Панайотова