Челопек – първото българско село на книгата е вече факт!

„Добре дошли в Международната организация на градовете на книгата! Благодарение на вашата активност, партньорства с редица институции и организации, непрекъснатата комуникация с нас и постоянство в превръщането на Челопек в село на книгата, заедно с членовете на Управителния съвет единодушно взехме решение Челопек да стане пълноправен член и получи статут на „село на книгата!” Това […]

В Международния ден на детската книга

С четене на детски книжки под слънчевите лъчи в с.Челопек отбелязахме Международния ден на детската книга с местните деца.  Повече от десет усмихнати малчугани от предучилищна група до шести клас, изкарващи на село своята пролетна ваканция, избраха да прекарат следобеда си с книга в ръка.  Заедно с екипа на „Книгини“ те прочетоха любими приказки от […]