Мисии

Създаване на първото село на книгата в България

Вдъхване на нов живот на стари книги

Популяризиране
на българската литература
на международно ниво

Популяризиране
на природни и културно-исторически забележителности