Контакти

e-mail:  knigini.bulgaria@gmail.com

0889 707089 – Диана Йорданова
0897 905600 – Мария Дончева
0884 288814 – Първолета Николова